HKU Alumni
Start main Content

Talk To Us

 

Hung Hing Ying Building

 

 

 

Development & Alumni Affairs Office

 

G/F Hung Hing Ying Building,
The University of Hong Kong,
Pokfulam, Hong Kong

 

E-mail: alumni@hku.hk          Tel: (852) 3917 1700